Český
Český Polský Angličtina

Moderní síťové přepínače

Přepínač switch podepsán logem IPOX je vysokovýkonní zařízení umožňující komplexní podporu vybavení ze segmentu IT a profesionálních kamerových monitorovacích systémů. Síťové přepínače jsou určeny pro harmonickou práci při instalaci v různorodém prostředí, které je  postaveno na moderních technologiích rychlé a bezpečné výměny informací. Bez ohledu na to, který model je preferován, přepínače switch IPOX poskytují efektivní práci a ochranu každého z použitých  spolupracujících prvků.


Stabilita a rychlost přenosu dat a také velká míra flexibility při konstrukci a manipulaci systému jsou zajištěny řadou použitých technologií. Standardizovaná technická řešení umožňují připojení k přístrojům pomocí konvenčních ethernetových kabelů a podporují také komunikaci pomocí rychlého přenosu optickými přenosovými kabely. Flexibilní umístění a synchronizace práce přepínačů se provádí účinným způsobem a dostupnost moderních forem výměny informací otevírá téměř neomezené možnosti při navrhování budoucí instalace.


Komfort při konstrukci, konfiguraci a provozování telekomunikačních sítí jsou mimo jiné zajištěné  technologiemi Plug & Play, Hot či  Power over Ethernet. Praktická technická řešení  usnadňují přizpůsobení nových zařízení ve strukturách systému, aniž by bylo nutné zasahovat do fungování celé instalace.. S myšlenkou  na realizaci individuálních sítí IT jsou jednotlivé modely přepínačů  také vybaveny řadou funkcí, které jsou specifické pro realizaci konkrétních potřeb v oblasti komplexního režimu řízení provozu a řízení přístupu do komunikační sítě.


Největší potenciál pro individualizaci  profilu  systému poskytují modulární přepínače připravené rozšířit možnosti zařízení s vlastnostmi zvláštních komunikačních rozhraní odpovídajících cílovým potřebám užívatele. V nabídce internetových přepínačů IPOX sa objevily také inteligentní opakovače (repeatery) umožňující fyzické rozšíření pokrytí sítě a také zařízení vytvořené s cílem manipulace v režimu CCTV věnovanému  přímo kamerovým  systémům  zabezpečení.


Internetové přepínače IPOX jsou zařízení určené pro fungování v rozmanitém prostředí instalace. Dostupný katalog výpočetní techniky umožňuje výběr modelů určených pro práci jak v rámci volných síťových instalací, stejně tak i v uzavřených systémech umístěných  v serverových skříních rack.


Moderní design, pokročilá technologie, komplexní  hardwarová podpora vybavení a vysoký výkon 24 hodin denně. Profesionální ethernetové přepínače IPOX garantují vybudování spolehlivých informatických sítí.
Podívejte se na novou řadu přístrojů

Podívejte se na novou řadu přístrojů

Dodano 2015-10-21 11:43:16


Notice: Undefined index: cookie_consent in /home/html/ipox.cz/public_html/www/templates_c/front/69422ee30ef216a93cad71a1ccbecd9d1b7dd182.file.new_view.tpl.php on line 311